Friday, 25 March 2011

INFINITI

C
E
P
A
T
A
G
R
S
Q
Z
N
H
E
P
S
O
F
I
A
A
T
S
L
A
S
J
J
A
U
H
A
L
H
O
D
Y
X
R
X
T
S
V
J
R
T
L
Q
D
T
X
H
A
K
Y
R
U
V
Z
R
Y
C
E
B
O
O
G
W
G
K
C
Z
M
L
S
E
D
A
P
E
O
M
H
G
K
L
D
G
K
C
M
R
B
B
H
N
P
S
V
H
P
H
O
W
E
K
S
E
J
R
K
A
A
D
A
D
O
W
C
L
L
G
L
A
E
R
X
B
C
W
S
M
T
A
N
A
I
R
Q
E
M
F
D
Z
D
B
A
U
U
R
B
O
J
S
D
H
K
T
A
M
P
A
N
D
A
I
F
S
A
K
I
T
F
C
R
W
M
U
C
A
H
A
C
C
X
L
K
U
D
P
K
A
F
V
A
D
N
H
E
H
F
L
A
O
V
V
I
K
S
I
H
L
S
J
H
A
F
J
D
L
G
D
O
P
Y
D
Y
F
Q
B
L
U
X
P
Z
S
C
M
T
P
J
O
A
L
O
Z
U
W
W
E
Y
B
H
T
I
C
N
U
B
O
K
K
E
M
P
I
S
A
D
N
O
A
A
D
B
H
D
P
R
I
W
Y
I
K
P
X
P
C
H
G
P
B
N
M
M
J
A
N
E
F
Z
R
E
G
K
G
D
W
A
K
T
S
I
E
U
K
X
O
X
W
S
S
R
S
D
L
F
E
M
O
P
V
D
R
A
U
D
H
A
H
F
H
A
L
U
S
H
D
P
K
T
D
A
A
L
L
C
X
A
F
G
B
Y
C
B
J
J
B
I
C
N
Z
F
H
K
N
D
D
B
A
J
R
P
S
E
B
K
N
R
V
I
L
E
D
O
N
I
P
I
S

CARI KATA ADJEKTIF PERKATAAN YANG TERSEMBUNYI

1. CEPAT                         11. BUNCIT
2.BUSUK                          12. LAMBAT
3.SAKIT                           13. SEGERA
4.MERAH                        14.HAMPIR
5.LEMAH                          15. JAUH
6.BULAT                          16.BENCI
7.KEMPIS                        17. RAGU
8.RENDAH                      18.SEDAP
9.NIPIS                            19.HALUS
10.PANDAI                      20. BENGKOK

No comments:

Post a Comment